Politica de confidenţialitate

Politică de confidențialitate

Privim confidențialitatea datelor ca o componentă fundamentală a activității noastre. Declarația de confidențialitate și practicile noastre se concentrează pe prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal, asigurând în același timp confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea.

Această Declarație de confidențialitate se aplică site-ului www.alkalineprime.co.uk, deținut și operat de Alkaline Prime LTD. În sensul prezentei Declarații de confidențialitate, termenii „Alkaline Prime”, „noi”, „nouă”, „nostru”, „noștri”, „noastră”, „noastre” se referă la compania Alkaline Prime LTD.

Această Declarație de confidențialitate reprezintă politica integrală de confidențialitate online aplicabilă activităților noastre. Declarația de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le folosim, distribuim și protejăm. Declarația descrie și opțiunile pe care le au utilizatorii în termeni de utilizare, accesare şi corectare a datelor personale ale acestora.

Noi prelucrăm datele cu caracter personal în cadrul UE. Activitățile noastre sunt reglementate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (GDPR), care este un act legislativ direct obligatoriu. GDPR protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul lor la protecția datelor cu caracter personal.

Alkaline Prime este considerat operatorul de date și va determina scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Definiții

În această Declarație de confidențialitate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, termenii cu majusculă de mai jos vor avea același înțeles ca și în Clauzele și condițiile noastre.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele cu caracter personal includ toate tipurile de informații care identifică direct sau indirect o persoană, cum ar fi nume, date de naștere, adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Principii

Declarația noastră de confidențialitate se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc într-un mod legal, corect și transparent;
 • Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopuri specificate, explicite și legitime, și datele nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
 • Colectarea datelor cu caracter personal trebuie să fie adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate;
 • Trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate îndată;
 • Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea pentru o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;
 • Toate datele cu caracter personal trebuie păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate terților decât dacă transferul este necesar pentru ca Alkaline Prime să livreze serviciile din Acord;
 • Ai dreptul să soliciți acces la și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau să te opui prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Dacă dorești să beneficiezi de serviciile noastre și să ne trimiți informații, ți se poate solicita să furnizezi date cu caracter personal pentru ca noi să putem opera și îmbunătăți activitățile noastre comerciale și serviciile. Datele cu caracter personal pot fi trimise prin site-ul nostru web, aplicațiile mobile, e-mail, alte soluții electronice sau software acceptate de noi, servicii poștale sau telefon. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu GDPR. Vom prelucra datele cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru un scop specific, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de lege în locurile în care operăm.

În principal, colectăm date cu caracter personal, cum ar fi numele, datele de naștere, adresele de domiciliu, adresele de e-mail, numerele de telefon, numere de pașaport/carte de identitate și codurile numerice de identificare. Colectăm aceste date cu caracter personal în scopul livrării produselor noastre.

În plus, colectăm date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrarea IT și securitate, securitatea fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de sprijin, colaborare în proiecte interne și a echipelor și activităților organizaționale.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Vom folosi datele cu caracter personal în scopul în care s-au colectat și le vom păstra pe o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar în acest scop. Este posibil să păstrăm informațiile atâta timp cât contul este activ sau este necesar pentru a furniza servicii, a respecta obligațiile legale sau în oricare dintre scopurile enumerate mai sus. Accesul la datele cu caracter personal este strict limitat la personalul Alkaline Prime și la filialele și afiliații săi controlați, care au o autorizație adecvată conform unui contract executoriu cu Alkaline Prime și o nevoie clară comercială de utilizare a datelor.

Utilizarea modulelor cookie

Site-ul nostru și partenerii noștri utilizează module cookie sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru analiza tendințelor, administrarea site-ului web, urmărirea mișcărilor utilizatorilor în jurul site-ului și colectarea de informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu. Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate pe dispozitivul tău pentru a urmări modelele de utilizare și a înregistra preferințele personale. Modulele noastre cookie nu conțin informații care pot identifica direct persoane. Noi colectăm anumite informații în mod automat prin utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor de urmărire, cum ar fi adresele protocolului de internet (IP), tipul de browser, furnizorul de servicii internet (ISP), paginile de trimitere/ieșire, fișierele vizualizate pe site-ul nostru (de exemplu pagini HTML, grafice), sistemul de operare, marcajul de dată/oră și/sau date despre click-uri pentru a analiza tendințele la nivel agregat și pentru a administra site-ul. Poți controla utilizarea modulelor cookie la nivel de browser individual, însă dacă alegi să dezactivezi modulele cookie, acest lucru poate limita utilizarea anumitor funcții sau funcționalități pe site-ul sau serviciul nostru.

Schimbul de date cu caracter personal

Vom transfera datele cu caracter personal către terți numai în condițiile enumerate mai jos:

 • ți-ai dat consimțământul;
 • este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
 • este necesar pentru pregătirea, negocierea și executarea Acordului cu utilizatorul;
 • este necesar din cauza obligației legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instanței;
 • este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru apărări în instanță;
 • este necesar pentru a răspunde solicitărilor legale ale autorităților publice, de exemplu pentru respectarea cerințelor organelor de securitate națională și de poliÅ£ie
 • servește prevenirii utilizării incorecte sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor.

Ocazional, semnăm contracte cu alte companii și parteneri de afaceri, în și în afara Spațiului Economic European, pentru a lucra în numele nostru, cum ar fi reprezentanții legali, pentru a determina Acțiunea în instanță, sau companii IT pentru prelucrarea și livrarea de sisteme și tehnologii pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre; vom dezvălui acestor parteneri informațiile necesare în aceste cazuri. Înainte de a distribui informații personale, încheiem acorduri scrise cu destinatarii, care conțin termeni de protecție a datelor cu caracter personal ce protejează datele.

Furnizorii de servicii vor avea permisiunea de a obține datele cu caracter personal de care au nevoie pentru a-și furniza serviciul. Nu vom dezvălui date cu caracter personal unor terți în scopul de a le permite să își comercializeze produsele sau serviciile. Dacă nu dorești ca noi să dezvăluim datele tale cu caracter personal acestor companii, te rugăm să ne contactezi utilizând formularul de contact.

Securitatea prelucrării

Securitatea datelor tale cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Vom prelucra datele cu caracter personal în siguranță, vom aplica și vom menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate și la standardele general acceptate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare. Întrebările legate de securitatea datelor cu caracter personal ne pot fi adresate prin formularul de contact disponibil pe pagina de contact.

Drepturile tale de protecție a datelor cu caracter personal

Ai dreptul de a solicita oricând accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau de a te opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a ne ajuta să actualizăm datele cu caracter personal, te sfătuim să ne informezi cu privire la orice schimbări sau discrepanțe. Pentru a vizualiza și/sau a edita date cu caracter personal sau pentru a primi informații despre cât timp intenționăm să păstrăm datele cu caracter personal sau alte întrebări legate de accesul la datele cu caracter personal sau dacă dorești să îți  furnizăm informații despre deținerea sau prelucrarea oricărora dintre datele tale cu caracter personal, în numele unui terț, te rugăm să ne contactezi prin formularul de contact. Vom răspunde solicitării tale într-o limită de timp rezonabilă.

E-mailuri în scopuri de marketing și preferințele publicitare

După consimțământ, suntem autorizați să trimitem e-mailuri de marketing. Această formă specifică de consimțământ trebuie să fie dată în mod liber, informată și lipsită de ambiguitate. Aceste cerințe sunt îndeplinite atunci când optezi pentru a primi e-mailuri de marketing (convenite în mod activ).

Vei avea întotdeauna dreptul de a contesta, la cerere și gratuit, prelucrarea datelor tale cu caracter personal aferentă activităților de marketing direct fără a fi nevoie de justificări specifice. Poți face acest lucru utilizând linkul „Dezabonare” din e-mailurile primite de la noi sau contactând-ne prin formularul de contact. Dacă obiectezi, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate pentru marketingul direct.

E-mailurile de marketing conțin informații care credem că ar putea fi de interes, cum ar fi cele mai recente știri despre produsele și serviciile noastre.

Responsabilitate

Declarația de confidențialitate este responsabilitatea echipei noastre juridice, care are responsabilitatea globală de a asigura conformitatea. Responsabilul pentru protecția datelor (DPO) asigură respectarea zilnică a Declarației de confidențialitate și este implicat în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.

Suntem responsabili și în orice moment putem demonstra conformitatea cu GDPR (Regulamentul privind protecția datelor), precum și cu principiile noastre stabilite în această Declarație de confidențialitate. Vom păstra înregistrări ale activităților de prelucrare aflate în responsabilitatea noastră, conținând informațiile solicitate de GDPR și, dacă este cazul, le vom pune la dispoziția autorității de supraveghere, la cerere.

Orice întrebări referitoare la această Declarație de confidențialitate ne pot fi adresate prin formularul de contact.

Reclamații

Dacă ai vreo nelămurire sau nemulțumire privind confidențialitatea sau utilizarea datelor, la care nu am răspuns satisfăcător, te rugăm să ne contactezi prin formularul de contact.

În cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale cu caracter personal încalcă GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), poți, de asemenea, depune o plângere la o autoritatea de supraveghere.

Modificări la această Declarație de confidențialitate

Această Declarație de confidențialitate poate fi actualizată din când în când, de exemplu ca urmare a modificărilor legislației relevante sau a modificărilor structurii corporative. În cazul în care se fac modificări semnificative, vei fi notificat prin e-mail sau prin intermediul unei notificări pe site înainte de intrarea în vigoare a modificării. Te încurajăm să verifici periodic această pagină pentru cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate.